나는 유튜버다 나는 광고주다
나는 유튜버다 나는 광고주다

Zaqaryans Official 유튜브 채널 분석 보고서

Zaqaryans Official 유튜브 통계 & 분석 대시보드 (업데이트 날짜 2020-02-17)
YouTube 가입일: 2015-08-24국가: 아르메니아  언어: 아르메니아어 
7.03만  0.72%
조회수
3960.42만  1.09%
평균 조회수
116만  2.06%
동영상
39 
채널 태그
세계 랭킹
247,470th  (Top 2.45%)
국가 랭킹
44th  (Top 2.95%)
Nox평점
  0.68 
동영상
0  (최근 1개월)
유튜브 수익 예측
₩ 528.44만-₩ 1061.2만
제휴 수익 예측
₩ 141.64만  (동영상 1개당)
Zaqaryans Official 유튜브 채널 통계표 
Zaqaryans Official 구독자 히스토리 데이터 (최근 1년)
일별 데이터
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
Zaqaryans Official 조회수 히스토리 데이터 (최근 1년)
일별 데이터
누적 데이터
Zaqaryans Official 데이터 비교 
7일
30일
조회수
구독자
최근 7일 구독자수: 지난 7일 구독자수:
Zaqaryans Official 미래 성장 추이 (내년)
최근 30개 동영상의 구독자 참여율
 • 조회수/구독자
  1454.94%
  Excellent
 • 좋아요/조회수
  0.47%
  Normal
 • 댓글/조회수
  0.02%
  Normal
 • 싫어요/조회수
  0.04%
  Excellent
업로드 영상 조회수 분석
평균 조회수102.28만
채널에서 가장 많이 본 동영상 Zaqaryans Official 유튜브 채널
1092.23만 조회수· 2018-07-22 · 2.45만 좋아요· 1155 댓글

Davul - "Metsacats Poqracats" Music By Karen Zaqaryan Lyrics By Gevorg Baghdasaryan Music Produced By "Zaqaryan Studio" Directed by Saro Hakobyan D.O.P: Alex Hovhannisyan Editing By "Zaqaryan Studio" Choreographer "Durgaryan Art Academy" Make up By Eliza Simonyan Actrees Anna Manukyan Technic Staff Tiran Gasparyan, Artak Sargsyan Producer Gevorg Zaqaryan Էլի ձևեր թափելով Սրտիս սիրո ափերով Հանում ես ինձ նորից օդերով Չեմ տեսնում քեզ օրերով Կարոտում եմ ժամերով Սիրում եմ քեզ մանկական սիրով Տարիքն իրանն ասումա Մեծ աղջկա չես նման Քեզանից դուրս կգա լավ դերասան ԿՐԿՆԵՐԳ Ախ էս մեծացած փոքրացածը Թիթիզ,բայց համով իր պահվածքը Իմ կյանքը սիրով համեմածն է Նա փոքրիկ սրտիս երազածն է Քո միտքը ես փոխեցի Երազանքդ խառնեցի Ապագայից՝ ներկա բերեցի Կգա էդ ժամանակը Կմտնես այդ աշխարհը Կանցնեն մանկության տարիները Վերջապես խելքի եկար Ամեն ինչ դու մոռացար Փոքրիկ,հրաշք մի աղջիկ դու դարձար ԿՐԿՆԵՐԳ: Special thanks: "Բյուրականի Հյուսիսային" Աստղ ինտելեկտուալ տուրիզմի, սպորտի, առողջապահության և ընտանեկան հանգստի կենտրոնին։ Contact information E-mail: [email protected] https://www.instagram.com/davulofficial/ Subscribe for exclusive updates © 2018 All Rights Reserved by Channel

최신 동영상 Zaqaryans Official 유튜브 채널
구독자의 예상 연령 및 성별 분포 
구독자의 예상 지역 분포 
데이터 없음해당 채널의 구독자 분석 데이터는 아직 준비되어 있지 않습니다.데이터 요청
요청완료현재 데이터 준비 중이오니 1시간 후 다시 조회하시길 바랍니다.
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)