나는 유튜버다 나는 광고주다
나는 유튜버다 나는 광고주다

Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 유튜브 채널 분석 보고서

Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 유튜브 통계 & 분석 대시보드 (업데이트 날짜 2020-02-20)
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր
YouTube 가입일: 2017-04-06국가: 아르메니아  언어: 아르메니아어 
19.6만 
조회수
4427.94만  0.05%
평균 조회수
11.44만  0.08%
동영상
70 
채널 태그
세계 랭킹
105,096th  (Top 1.04%)
국가 랭킹
10th  (Top 1%)
Nox평점
  2.18 
동영상
4  (최근 1개월)
유튜브 수익 예측
₩ 756.19만-₩ 1518.65만
제휴 수익 예측
₩ 113.79만  (동영상 1개당)
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 유튜브 채널 통계표 
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 구독자 히스토리 데이터 (최근 1년)
일별 데이터
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 조회수 히스토리 데이터 (최근 1년)
일별 데이터
누적 데이터
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 데이터 비교 
7일
30일
조회수
구독자
최근 7일 구독자수: 지난 7일 구독자수:
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 미래 성장 추이 (내년)
최근 30개 동영상의 구독자 참여율
 • 조회수/구독자
  68.98%
  Excellent
 • 좋아요/조회수
  0.59%
  Normal
 • 댓글/조회수
  0.00%
  Normal
 • 싫어요/조회수
  0.31%
  Normal
업로드 영상 조회수 분석
평균 조회수13.52만
채널에서 가장 많이 본 동영상 Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 유튜브 채널
194.46만 조회수· 2019-06-06 · 1.16만 좋아요· 32 댓글

Երբ Ruby գտնում է մի փաթեթ, որը ընկել է բեռնատար եւ հայտնաբերում է, որ կա տիկնիկ ներսում, նա հուզված եւ ոգեւորված. Բայց, ցավոք, նա գնում է մի քարի վրա, երբ խաղում է տիկնիկի հետ, եւ նա թռչում է իր ձեռքերից եւ ընկնում է Լիլիի վրա: Ինչն է այն պայքարում, թե ով է տիկնիկը `Լիլի կամ Ռուբին: Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ առաջինը դիտեք մեր վերջին զվարճալի երեխաներին սովորելու անիմացիաները: Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos ============================================ Music and Lyrics: Copyright USP Studios™ Video: Copyright USP Studios™ ============================================ KIDS FIRST - Kids Videos & Nursery Rhymes | Free App Download: http://m.onelink.me/1e8f6c16 Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store: https://amzn.to/2PCeSDS

최신 동영상 Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 유튜브 채널
구독자의 예상 연령 및 성별 분포 
구독자의 예상 지역 분포 
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 시청자 활동 시간 분석
Kids Tv Armenian - մանկական երգեր 채널의 열혈 시청자
Larry Chatanuggs2개 동영상에 총 3개 댓글 작성
Детский Канал & Wow Kidz2개 동영상에 총 2개 댓글 작성
T-Kids World2개 동영상에 총 2개 댓글 작성
Rayan & Samah Little TV2개 동영상에 총 2개 댓글 작성
Chloe Manchestor2개 동영상에 총 2개 댓글 작성
Pranitha prani3091개 동영상에 총 1개 댓글 작성
Rahaf Shehabi1개 동영상에 총 1개 댓글 작성
Robert Balogh1개 동영상에 총 1개 댓글 작성
Travis Stoaty1개 동영상에 총 1개 댓글 작성
타채널 시청자과의 중복 관계
LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs
LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs
국가: 미국 구독자:2440만
6.6%중복비율
BiBiPam Tv
BiBiPam Tv
국가: 브라질 구독자:355.78만
4.9%중복비율
Loco Nuts - Cartoon Videos
Loco Nuts - Cartoon Videos
국가: 미국 구독자:68만
4.9%중복비율
Talking Tom
Talking Tom
국가: 미국 구독자:1430만
4.9%중복비율
El Reino Infantil
El Reino Infantil
국가: 아르헨티나 구독자:3050만
4.9%중복비율
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)