โหนกระแส (Hone-Krasae) Official 유튜브 채널 분석 보고서

โหนกระแส (Hone-Krasae) Official유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-20 14:02:27데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  212만 
 • 조회수

  5.04억  0.26%
 • 평균 조회수 

  81.61만  4.87%
 • 동영상

  908 
구독자 랭킹
8,014th ( Top 1% )
209th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 289.52만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 2389.84만-₩ 8364.63만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2018-11-08

2018-12-26

2019-02-22

2019-04-07

2019-12-27

2020-09-04

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 โหนกระแส (Hone-Krasae) Official 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
โหนกระแส (Hone-Krasae) Official

YouTube 가입일

2017-07-31

국가

태국 

언어

태국어 

구독
채널 태그
소개
มาร่วมตีแผ่กระแสที่ร้อนแรงที่สุดในสังคม กับรายการโหนกระแส
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12 .15 น. ช่อง3 กดเลข 33
Fan Page : https://www.facebook.com/HKS2017/
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)