TRẤN THÀNH TOWN 유튜브 채널 분석 보고서

TRẤN THÀNH TOWN유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-11-28 03:29:56데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  453만
 • 조회수

  9.07억 0.09%
 • 평균 조회수

  164.69만 -3.08%
 • 동영상

  394
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
2,789th ( Top 1% )
38th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 1377.02만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 701.17만 - ₩ 3085.19만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-07-08

2019-12-26

2020-01-08

2020-01-25

2020-04-11

2020-10-25

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
TRẤN THÀNH TOWN

YouTube 가입일

2014-08-16

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Chào mừng bạn đến với Youtube chính thức được trực tiếp quản lý bởi MC Trấn Thành, những thành viên của gia đình TRAN THANH Official và METUB Network.
Các bạn nhớ Subscribe, Like và Share để ủng hộ tinh thần cho Trấn Thành và nhận được những thông tin, video mới nhất về các hoạt động nghệ thuật của MC Trấn Thành nhé.
Fanpage chính thức:
https://www.facebook.com/tran.thanh.ne
Kênh youtube chính thức: metub.net/tranthanh
Rất cảm ơn các anh chị, các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua!
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)